Warto tak urządzić salon kosmetyczny?

2 posts / 0 new
Last post
wolinnails223
Warto tak urządzić salon kosmetyczny?

Hej, macie pomysł jak urządzić salon kosmetyczny, głównie chodzi mi o manicure hybrydowy, ponieważ porobiłam wiele kursów i aktualnie to jest dla mnie najważniejsze, może tutaj coś ciekawego znajdę http://trendylady.pl/oryginalna-frezarka-jsda-jd700/, jeśli nie, to posszukam na innych blogach.

frisbee101
English translation: (but why on this site ???)

Hey, do you have an idea how to arrange a beauty salon, I mainly mean a hybrid manicure, because I've done many courses and currently it is the most important for me, maybe here I will find something interesting here http://trendylady.pl/oryginalna-frezarka-jsda-jd700/, if not, I'll look at other blogs.

frisbee101

Log in or register to post comments